Információ

  Információ

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4.
Tel.: (22) 510-698
Fax: (22) 510-699
 
Nyitva tartás: keddtől szombatig : 10 - 18 óráig
(hétfő: szünnap)
 
Teljes árú jegy: 390 Ft.
Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 190 Ft.
Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek): 590 Ft.
Csoportos jegy (15 fő): 3750 Ft.
Kiegészítő jegy (15 fő feletti csoporttagoknak): 250 Ft.
Csoportos kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 1500 Ft.
Kiegészítő jegy (15 fő feletti csoporttagoknak): 100 Ft.
Előre bejelentkezett zarándokcsoportok: ingyenes (létszámtól függetlenül)
Előre bejelentkezett iskolai csoportok, múzeumpedagógiai foglalkozással: 100 Ft/fő (létszámtól függetlenül)
Szemvezető alkalmazáshoz iPad bérlése: 290 Ft 
Fotójegy: 500 Ft.
Videójegy: 1000 Ft
Tárlatvezetés: 3000 Ft/csoport (legfeljebb 27 fő/csoport)
További kedvezményekről az oldal alján olvasható a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet.
 
Kérjük, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásokra és a tárlatvezetésekre legalább három nappal korábban jelentkezzenek.
 
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy legfeljebb 20*30*10 cm méretű kézitáska vihető fel a kiállítótérbe. A jelzett méretnél nagyobb táskákat, csomagokat biztonságos ruhatárban és kulcsos értékmegőrzőben tudjuk elhelyezni. Megértésüket köszönjük.
 
 
 
A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 
 
A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
 
(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:
 
a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
 
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
 
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
 
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
 
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,
 
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
 
g) a 70. életévét betöltötte.
 
(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:
 
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
 
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
 
(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:
 
a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
 
b) 62 év felett,
 
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok - Ptk. 685. § b) pontja szerinti - közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.
 
(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.